Parengti AB LESTO tinklų rekonstrukcijos projektai Alytaus regione

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Alytaus mieste, bei Venciūnų ir Pivašiūnų miesteliuose parengti ir patvirtinti rekonstrukcijų projektai, kuriuose numatyta esamų vartotojų perjungimas nuo naujai klojamų elektros kabelių, suprojektuota 6km naujų kabelinių linijų, dvi modulinės transformatorinės, bei esamos transformatorinės rekonstrukcija. Įgyvendinus šiuos projektus bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas 270-čiai vartotojų. Numatomos investicijos gali siekti 1 mln. litų.